Home About Us JPA Cultural Repertoires 2017 Activities  Support Contact Us

Pablo Ito

Ryo Shiba

Shio Muramatsu

Natsumi Sofia Bellali

Tickets Online www.symphonyspace.org Phone sales (212.864.5400) & Window sales from Tues-Sun. from 1pm-6pm Emcees Part 1 Kimono Show Kimono Models Aoi Sato, Wakaba Nakamura, Ting Yu Hsu, Qing Hua, Ziye Li, Yi Meng, Chinatsu Sugimoto Kayo Kobayashi, Eri Cuticone, Pablo Ito Yukata Dancers Sayaka Wada, Ayaka Yoshimoto, Ayaka Taniguchi, Yuka Notsuka, Aya Ikeda,  Takashi Hosoi Dressing Wedding Kimono Emi Kikuchi, Saori Morris (Assistant) Dressing Kimono Emi Kikuchi, Saori Morris, Yukari Mizuuchi, Hair Designers Toshitsugu Kubota, Saori Morris, Yukari Mizuuchi, Yukie Nammori, Tomomi Iwata, Mika Saijo Kimono & Hair Coordinator Yukari Mizuuchi Part 2 Dance Ballet Ayaka Taniguchi Duet (Modern Nichibu & Modern Ballet) Motoko Tadano, Chrisy Kakurai Hakama Dance (Original dance number) Takashi Hosoi, Ryo Shiba, Pablo Ito, Sho Miya, Tsubasa Nishioka Shishi (Nihon Buyo) Takashi Hosoi, Ryo Shiba Hyakka Motoko Tadano, Midori Anami, Hitomi Ozaki, Akiko Matsumoto Part 3 Folk Performing Arts in Japan Nishimonai Bon-odori Nozomi Ariake, Noriko Kwazawu, Sayaka Wada, Hitomi Ozaki, Akiko Matsumoto, Ayaka Yoshimoto Iwami Kagura (Orochi / Serpernts) Bunraku (Puppets) Kanichi Yoshida, Montomi Kiritake, Tamahiko Yosihda Intermission Staffs Assistant Director Tomoko Takedani Sater Translator Natsumi Sophia Bellali Haruka Kosugi Stage Manager Mari Takizawa Assistant Seika Takeuchi Sound Operator Shin Kanemitsu Lighting Designer & Operator Brian Aldous Ticket Manager Sachiko Ninomiya Script / Director / Choreographer (Part 2) Yuko Hamada Haru no Umi (Nihon Buyo) Noriko Kawazu, Midori Anami, Hitomi Ozaki 2537 Broadway at 95th Street, Manhattan, Press Release